Phát hiện kho tư liệu Hán – Nôm cổ quý hiếm

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa sưu tầm được 37 cuốn sách cổ bằng văn tự Hán - Nôm quý hiếm. Số sách trên đang được lưu giữ tại nhà ông Lương Lục, ngụ xóm Đông Nam, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Ảnh: Tân Kỳ

Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa sưu tầm được 37 cuốn sách cổ bằng văn tự Hán - Nôm quý hiếm. Số sách trên đang được lưu giữ tại nhà ông Lương Lục, ngụ xóm Đông Nam, xã Thiên Lộc, H.Can Lộc (Hà Tĩnh).
Mỗi cuốn sách cổ dài 30 cm, rộng 25 cm, được viết và in dập bằng văn tự cổ Hán - Nôm trên chất liệu giấy dó (ảnh). Qua nghiên cứu bước đầu, các tư liệu Hán - Nôm cổ có niên đại thời Nguyễn. Nội dung bao gồm các sách nói về Hà Đồ Lạc Thư trong Kinh dịch, một số sách nói về Lý số, Nho học, sách thuốc và các bài văn cúng, một số cuốn được minh họa bằng các bản vẽ tay cẩn thận chi tiết…
Theo đánh giá của ông Hạnh, đây là lần đầu tiên phát hiện số lượng lớn các văn tự Hán - Nôm cổ quý hiếm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các tư liệu này có giá trị lớn về lịch sử, khảo cổ, dân tộc học và ngôn ngữ chữ viết cổ. Thời gian tới Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ mời các chuyên gia Hán - Nôm dịch thuật các tư liệu trên để phục vụ công tác nghiên cứu.