Skype có tính năng dịch thuật các cuộc gọi trên điện thoại

Ứng dụng trò chuyện Skype hiện đang mở rộng tính năng dịch thuật thời gian thực, cho phép sử dụng trong các cuộc gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định.

Theo The Verge, tính năng dịch thuật được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2014 và chỉ hỗ trợ cho các cuộc gọi giữa những tài khoản Skype với nhau. Đến gần đây, Microsoft mới chính thức hỗ trợ dịch thuật khi dùng Skype gọi đến điện thoại di động và điện thoại cố định.

Xem thêm: