Báo giá phiên dịch

Dịch thuật GiNET cung cấp dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp các thứ tiếng với các mức giá khác nhau dựa trên những yếu tố sau:

- Nôi dung phiên dịch

- Loại hình phiên dịch

- Thời gian phiên dịch

- Địa điểm phiên dịch

- Yêu cầu khác

Quý khách vui lòng liên hệ theo một trong các cách sau đây để nhận được báo giá chi tiết, tốt nhất:

- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua SĐT: (04) 3736 7039 | Hotline 0989965196

- Gửi email vào hòm mail: thuhuong@ginet-vn.com / dichthuatginet@yahoo.com và nêu rõ nội dung yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!