Báo giá Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng gồm 03 loại phí:
1, Phí dịch thuật ( tính theo trang, tùy theo từng ngôn ngữ, từng loại tài liệu mà có mức giá cao thấp khác nhau)
2, Phí công chứng
3, Phí dịch vụ: bao gồm phí in ấn, đi lại và các chi phí khác để thực hiện việc công chứng, phí dịch vụ công chứng gồm dịch vụ nhanh hay thường tùy theo nhu cầu của Quý khách ( Miễn phí dịch vụ với số lượng lớn).

Để nhận được báo giá chi tiết, quý khách vui lòng gửi tài liệu và yêu cầu vào hòm mail:

thuhuong@ginet-vn.com / dichthuatginet@yahoo.com

Hoặc liên hệ theo số Hotline: 098 996 5196 / (04)3 736 7039 Chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý khách ngay trong ngày.